... a pátý jezdec je strach | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: ... a pátý jezdec je strach (1964)

Jedno z nejoceňovanějších děl režiséra Zbyňka Brynycha zrcadlí snahu filmařů československé nové vlny pozměnit a obohatit jednostranný pohled na období nacistické okupace. Komorní expresionistické drama se do období protektorátu vrací prostřednictvím postavy židovského lékaře, který se v tísnivé atmosféře druhé heydrichiády snaží dostát svým morálním imperativům. Docent Braun je neokázalý hrdina, který v sobě nachází sílu vzdorovat bezmoci, ponížení i svému nejnebezpečnějšímu nepříteli – strachu...

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396610/a-paty-jezdec-je-strach