Báječní muži s klikou (Those Wonderful Movie Cranks) | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Báječní muži s klikou (1978)

Nostalgická komedie Jiřího Menzela byla natočena k osmdesátému výročí vzniku české kinematografie podle skutečných osudů průkopníků filmové výroby u nás. Z majitele prvního stálého pražského kina Viktora Ponrepa se ve filmu stal Vilém Pasparte (Rudolf Hrušínský), z režiséra Jana Kříženeckého zase Jakub Kolenatý (Jiří Menzel) a z našeho prvního filmového herce Josefa Švába-Malostranského zase Jára Šlapeta (Vladimír Menšík).

Jiří Menzel’s nostalgic comedy was shot for the 80th anniversary of the establishment of Czech
cinema. The movie is based on the lives of real historical figures like the owner of Prague’s first
permanent cinema, Viktor Ponrepo, the film pioneer Jan Kříženecký or the cabaret artist and first
Czech film actor Josef Šváb-Malostranský. The cinematographer Jaromír Šofr and composer Jiří Šust
made an important contribution to the film’s retro atmosphere.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu:
https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/397214/bajecni-muzi-s-klikou