Co je Vám, doktore? | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Co je Vám, doktore?

Zdeněk Svěrák si v tragikomedii Víta Olmera Co je vám, doktore? napsal na tělo postavu
idealistického, skromného muže, který si nespokojenost s realitou kompenzuje humorným
nadhledem. Problémy čtyřicetiletého zubaře se ovšem prohlubují a doženou ho ke vzpouře
proti dosavadnímu způsobu života. Touha po prostém životě v přírodě zavede hrdinu z
velkoměsta do hor a do společnosti nové, mladší ženy.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu:
https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/397463/co-je-vam-doktore