Jan Hus | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Jan Hus (1954)

Podle literárních předloh Aloise Jiráska realizoval scenárista a režisér Otakar Vávra v letech 1954–1956 cyklus tří kostýmních historických snímků (Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem). Prvním dílem tzv. husitské trilogie se stal životopisný příběh kněze, který se kvůli svým názorům dostal do sporu s církevními autoritami a byl v roce 1415 v Kostnici upálen na hranici jako kacíř. Vlastenecky pojaté vyprávění, poplatné dobové ideologii, líčí Mistra Jana Husa jako buřiče-revolucionáře, který zažehne v českém lidu jiskru sociální vzpoury.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu:
https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396186/jan-hus