Největší Katastrofa Obrovské Kontejnerové Lodi V Hodnotě...

Každý rok je do různých částí světa přepraveno více než 100 milionů kontejnerů na lodích o velikosti několika fotbalových hřišť.
Ztráta kontejnerů není příliš častým jevem, ale přesto každý rok není dodáno na místo určení asi 1,5 tisíce kontejnerů, některé jsou vyplaveny na břeh oceánem…
Důvody takových ztrát mohou být různé a ne všechny jsou nevinné. Za připomenutí stojí alespoň případ Maersk Honam, na jehož palubě požár zničil stovky kontejnerů, ale mnohem děsivější je, že si vyžádal i životy námořníků.
#pandora_tv