Reportáž ZAK TV ze zahájení výstavy 3D modelů v Plzni

Reportáž ZAK TV (https://www.zaktv.cz) ze zahájení výstavy 3D modelů vybraných barokních památek z česko-bavorského příhraničí v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska (17. 5. 2019).

Výstava je pořádána v rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica (https://peregrinus.online) a potrvá do 31. 8. 2019.

Nositeli projektu jsou ZČU v Plzni (https://www.zcu.cz), Technische Hochschule Deggendorf (https://www.th-deg.de) a Úhlava, o.p.s. (www.uhlava.cz).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.