Smyk (Skid) | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Smyk (1960)

František Král v touze po dobrodružství uprchne v roce 1948 za hranice. Opustí rodnou Prahu, rodiče, bratra Václava i mladou manželku Marii a malého synka. V cizině se lehkomyslný mladík mění v tvrdého muže a pro finanční zisk se dává do služeb výzvědné centrály. Při těžké autonehodě si popálí obličej a plastická operace zcela mění jeho vzhled. S novou identitou se vrací v krycím povolání varietního klauna do Prahy, aby během turné získal mikrofilmy a obnovil špionážní síť.

The protagonist of this spy thriller, František Král, escapes across the border in 1948. He leaves his
native Prague, his parents, brother and his young wife. The frivolous young man changes into a very
hard person in the foreign country, and for money he joins the intelligence service. After he burns his
face in a serious car accident, plastic surgery entirely changes his appearance. He returns to Prague
with a new identity and a cover occupation of a variety clown, so as to acquire microfilms during the
tour and revive a spy network.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396401/smyk