Stud (Shame) | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Stud (1967)

Režisér Ladislav Helge nabízí v politizujícím dramatu ideově nezdeformovaný pohled na funkcionáře a vedoucí pracovníky, soustředící veškeré úsilí na bezostyšné sebeobohacování. Protagonistou vyprávění je předseda národního výboru, pobouřený zprávou o zatčení svého chráněnce, který byl nařčený z rozkrádání, podvodů a znásilnění. Hlavní role v dramaticky vypjatém filmu, který za normalizace skončil v trezoru, se ujal slovenský herec Július Pántik.

Throughout the late 1950s and early 60s, director Ladislav Helge’s films took on an increasingly
independent and critical point-of-view. Helge’s courage in challenging regime orthodoxy was
strengthened by the increasingly liberal climate of the 1960s. The political drama Shame offered the
public a topical, ideologically non-conformist picture of the life of a regime functionary and top-
placed workers, who devote all their energies to shameless self-enrichment.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu:
https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396726/stud