Temno | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Temno (1950)

Ve dvacátých letech osmnáctého století projíždějí českými vesnicemi radikální katoličtí kněží - jezuité. Hledají v domech zakázané české knihy, které pak na hranicích nemilosrdně pálí. Panství Skalka, jež vlastní rytíř Mladota, spravuje jeho strýc Lhotský. Mladotu, který žije trvale v Praze, zajímají pouze výnosy z jeho majetku. Lhotský je sice laskavý, ale příliš slabý na to, aby uchránil obyvatele od velikého útlaku. Myslivec Machovec, který vyznává se svými dětmi Helenkou a Tomášem zakázanou českobratrskou víru, je nucen uprchnout do Polska. Helenka i Tomáš jsou dáni do služby v rodině pražského měšťana Březiny. Tomáš je ve své víře pevný, ale Helenka tajně miluje Březinova syna Jiříka, přísného katolíka.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396119/temno