Ztratila se Bílá paní | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Ztratila se Bílá paní (1937)

V obrazárně starého zámku kopíruje vzácný Van Dyckův obraz Bílé paní francouzský malíř Grikov. Kluci, kamarádi kastelánova vnuka, si hrají u zámku a rozhodnou se prozkoumat tajnou chodbu, kterou objevili v podzámčí. Všimnou si, že chodba končí v obrazárně. Nová paní učitelka zjistí, že jeden z jejích žáků, Lojzík Novák, je chromý a že jeho chudá ovdovělá matka nemá na operaci peníze. Zámecký tajemník, který kopii objednal, se pokusí obraz ukrást.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/395755/ztratila-se-bila-pani