Kam Se Podělo 2 800 Letadel Ukrajinského Letectva Z Let 1992 Až 2023?

Je všeobecně známo, že po rozpadu SSSR získala Ukrajina jedno z nejsilnějších vojenských uskupení na světě: na území Kyjevského, Oděského a Přikarpatského vojenského okruhu mělo své základny mnoho jednotek a útvarů s přibližně 9 000 tanky, 11 000 bojovými vozidly pěchoty a obrněnými transportéry, 18 000 dělostřeleckými a raketovými zařízeními a 2 800 letadly a vrtulníky. Rozdělením Černomořské flotily v roce 1997 přibylo do majetku ukrajinského námořnictva 43 válečných lodí, 132 pomocných plavidel a člunů.
#pandora_tv