Kočár do Vídně (A Carriage Going to Vienna) | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Kočár do Vídně (1966)

Jednou z životních rolí Ivy Janžurové byla hrdinka psychologického dramatu Karla Kachyni a Jana Procházky. V Kočáru do Vídně hraje mladou venkovanku Kristu, kterou dva prchající rakouští dezertéři donutí, aby je svým povozem dopravila za hranice. Žena svolí s vidinou pomsty: Němci jí den předtím pro výstrahu oběsili manžela. Situace se však vyvíjí jinak, než žena naplánovala. Nadčasový příběh nadlouho skončil v normalizačním trezoru.

One of the roles of Iva Janžurová’s life was as the heroine in a psychological war drama by director
Karel Kachyňa and screenwriter Jan Procházka. In A Carriage Going to Vienna, she plays young village
Krista, who is forced by two Austrian deserters to carry them through town and across the border in
her cart. She agrees, spying a chance to revenge the murder of her husband. After the Warsaw Pact
invaded the country, this timeless story ended up in the vaults of normalisation-era censors.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu:
https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396702/kocar-do-vidne