Konečná stanice | celý film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Konečná stanice (1981)

Příběhy vyprávějící o starých lidech na sklonku života si diváky obvykle získávají melancholickým tónem i hereckým obsazením. Stejně je tomu i v dramatu inspirovaném románem Zdeňka Pluhaře z roku 1971. Pluhař i režisér Jaroslav Balík se ve své tvorbě často věnovali ideologickým tématům, v případě Konečné stanice jde ovšem o komorní vyprávění odehrávající se v domově důchodců.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/397323/konecna-stanice