Ve škole se O TOM NESMÍ mluvit! Část 2

Události, které jsou známy z historických věd, lze rozdělit do tří kategorií: dobré, špatné a hrozné. I když některá historická fakta mohou být zkreslena tak, aby vyhovovala politickému systému nebo duchu doby. Přesto však nelze vše utajit a v tomto videu vám povíme o nejznepokojivějších a nejpravdivějších historických skutečnostech, které byly odhaleny v posledních letech.
#pandora_tv