Lidé a párky | dokumentární film | Česká filmová klasika

Česká filmová klasika představuje: Lidé a párky (1948)

Dokumentární film o zákaznících pražských automatů s hraným rámcem.

Film je zde dostupný v licenci Národního filmového archivu, respektive Státního fondu kinematografie.

https://www.nfa.cz
https://www.fondkinematografie.cz

Více informací o tomto a dalších českých filmech naleznete na filmovém přehledu: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/401878/lide-a-parky